چهارشنبه 22 آذر 1396_ 25 ربيع الأول 1439 _ 13 دسامبر 2017
اوقات شرعی 
 
  - فرمانداران دوره های گذشته فرمانداری شهرستان فیروزکوه

رديف

نام فرماندار

1

آقاي غلامرضا نوري زاده

2

آقاي محسن قاصدي

3

آقاي محمد رضا آذرنيا

4

آقاي محمد صادق مصطفي زاده

5

آقاي تورج بهمن

6

آقاي سيدابراهيم كسائيان

7

آقاي سعيد افشار نادري

8

آقاي ابوالقاسم مهري