تلفن ادارات شهرستان

شماره تلفن خانه

تلفن روابط عمومی

نام و نام خانوادگی

مدیر روابط عمومی

 

نمابر دفتر مدیریت

تلفن مستقیم

سمت

نام و نام خانوادگی مدیر

ردیف

76448984

 

 

76442721

76448985

امام جمعه

حسن حیدری

1

 

آدرس:شهرک ولی عصر (عج)

76442828-76442020

76442828

سید مهرداد حسینی

76442880

76443393

فرماندار

ابوالقاسم مهری

2

آدرس:شهرک ولی عصر (عج)

76447978-76446665-

 

امید اهنزی

76446470

76446665

بخشدار مرکزی

عظیم رحماندوست

3

آدرس:شهرک ولی عصر (عج)

76413300

09124931319

سید مجید موسوی

76413222

76413300

بخشدار ارجمند

مهین خلیل ارجمندی

4

آدرس:فیروزکوه،شهر ارجمند

76459232-76459231-

09112266087

علی رحیمی

76459192

76459194

مدیر جهاد کشاورزی

رضا فرازی

5

آدرس:کیلومتر 5 جاده فیروزکوه

76442290-76442941

 

صابر تیمورزاده

76442795

76442100

آموزش و پرورش

خانم سیر

6

آدرس:میدان راه آهن

76459240-76459151

 

پدرام عموزاده

76443566

76442980

شبکه بهداشت و درمان

عبدالمجید حسینی

7

آدرس:میدان راه آهن

76443340-76442115

09393347509

حامد درویشی

76447838

76444095

هلال احمر

اشهرام باباپور

8

آدرس:خیابان دانشگاه

76404898-76442030

09194833846

حسین عظیم زاده

76400627

76401956

شهردار

علیرضا صادقی

9

آدرس:ورودی شهرستان فیروزکوه از سمت تهران جنب دریاچه خلیج فارس

شماره تلفن خانه

تلفن ثابت روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی

نمابر دفتر مدیریت

تلفن مستقیم

سمت

نام و نام خانوادگی مدیر

ردیف

76413650

76413738

خلیلی

76413710

46413650

شهردار ارجمند

انصاری

10

 

آدرس:شهر ارجمند

76442122-76401070

09126142680

محمدرضا شهرآشوب

76442600

76442122

رئیس اداره برق

اسداله احمدیان

11

آدرس:میدان سپاه

76448810-76448820

09127756538

حامد مقدمی راد

76448820

76448810

رئیس اداره گاز

بهمیاری

12

آدرس:سایت اداری

76448437-76442098

 

 

76448439

76448840

مدیر آب فای شهری

اصغر آخوند بابا

13

آدرس:سایت اداری

76403862

09190150944

محمود خلیلی

76403862

76403862

سرپرست راه و شهرسازی

هادی اسلامی

14

آدرس:سایت اداری

76421942

 

 

76421901

76421942

راهداری و حمل و نقل

هادی اسدی

15

آدرس:کیلومتر 20جاده فیروزکوه

76774009-76444002

09126797055

علیرضا شفیعی

76446690

76448688

رئیس آب فای روستایی

حسین درویش خضری

16

آدرس:سایت اداری

76449198-76449199

09122233278

حسین تاج الدین

76449191

76449090

رئیس منابع طبیعی

قاسمی

17

آدرس:کیلومتر 5 جاده فیروزکوه

76442982-76441616

 

 

76442010

76442111

رئیس بنیاد شهید

غلامرضا نیکدل

18

آدرس:خیابان پاسداران

 

شماره تلفن خانه

تلفن ثابت روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی

نمابر دفتر مدیریت

تلفن مستقیم

سمت

نام و نام خانوادگی مدیر

ردیف

76442132-76442878

09190406760

ندا سراج

76442878

76447373

سرپرست ورزش و جوانان

حسن نام آور

19

 

آدرس:خیابان پاسداران

76442024-76443170

09125405693

حسن درویشی

7640004

76448920

رئیس کمیته امداد

دهباشی

20

آدرس:خیابان پاسداران

76402924-76402033

 

 

76442057

76442057

رئیس اقتصاد و دارایی

حسینی

21

آدرس:خیابان 45 متری

76448455-76446888

 

 

76446888

76442009

رئیس ثبت احوال

بختیاری

22

آدرس:سایت اداری

76446166-76443883

 

 

76442799

76443883

اداره اوقاف

خلیلی

23

آدرس:جنب امامزاده اسمائیل

76408455-76406888

76406882

خانم شهرآشوب

76406883

76406881

رئیس صمت

سید امین حسینی

24

آدرس:سایت اداری

76442788

09128062574

سید علی اکبر حسینی

76442986

76442986

ثبت اسناد واملاک

حسن پور

25

آدرس:خیابان 45 متری

76400148

 

 

76400148

76400148

کتابخانه عمومی

حسینی

26

آدرس:خیابان پاسداران

76444487-76448750

09126142677

علی متمیر

76444487

764487

کار و رفاه اجتماعی

مازیار شهرآشوب

27

آدرس:سایت اداری

شماره تلفن خانه

تلفن ثابت روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی

نمابر دفتر مدیریت

تلفن مستقیم

سمت

نام و نام خانوادگی مدیر

ردیف

76443280-76446095

 

 

76442180

76444240

راه آهن

فیروزنیا

28

 

آدرس:خیابان پاسداران-میدان راه آهن

76444742-76444721

 

 

76442965

76444005

تامین اجتماعی

 

29

آدرس:خیابان 45 متری

76445823-764440007

09194852371

رقیه درویشی

76442926

76444942

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

حسن حسینی

30

آدرس:سایت اداری

76442121

 

 

76443232

76446868

مخابرات

ارجمندی

31

آدرس:خیابان 45 متری

76400180

09192598360

میثم حیدری منش

76400180

76408454

سازمان تبلیغات اسلامی

رضوانی

32

آدرس:سایت اداری

76443559

09124767567

مهناز پارسافر

76443559

76443559

محیط زیست

فرخی

33

آدرس:شهرک ولی عصر(عج)

76446005-76446004

09309635378

حجت اله فخرآور

76444438

76445009

بهزیستی

نیما عموزاده

34

آدرس:سایت اداری

76442004

 

 

76442004

76447170

دامپزشکی

حمیدی

35

آدرس:سایت اداری

76444172-76444349

 

 

76315453

76443675

امور آب

حسینی

36

آدرس:سایت اداری

 

شماره تلفن خانه

تلفن ثابت روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی

نمابر دفتر مدیریت

تلفن مستقیم

سمت

نام و نام خانوادگی مدیر

ردیف

76402801

 

 

76402809

76402804

میراث فرهنگی و گردشگری

باب الحوائجی

37

 

آدرس:شهرک ولی عصر(عج)

76448190

 

 

76448190

76448190

کانون پرورش فکری

یزدانی

38

آدرس:سایت اداری

76446606

 

 

76447227

76446606

بنیاد مسکن

کیانی

39

آدرس:سایت اداری

 

 

 

 

 

 

 

40

آدرس:

 

 

 

 

 

 

 

41

آدرس:

 

 

 

 

 

 

 

42

آدرس:

 

 

 

 

 

 

 

43

آدرس:

 

 

 

 

 

 

 

44

آدرس:

 

 

 

 

 

 

 

45

آدرس: