موقعیت اجتماعی - سیاسی و تقسيمات کشوري

تقسیمات کشوری

بخش‌ها
بخش مرکزی
بخش ارجمند
شهرها
فیروزکوه
ارجمند
دهستان‌ها
دهستان پشتکوه
دهستان حبلرود
دهستان دوبلوک
دهستان شهرآباد
دهستان قزقانچای