چهارشنبه 22 آذر 1396_ 25 ربيع الأول 1439 _ 13 دسامبر 2017
  معرفی شهرستان و ظرفیت ها