بیوگرافی فرماندار فیروزکوه

ابوالقاسم مهری به سال 1344  در شهر تهران متولد شد
ایشان تحصیلات خود را مقطع کارشناسی علوم اجتماعی و جامع شناسی به پایان رسانده و هم اکنون فرماندار شهرستان فیروزکوه است
سوابق و فعالیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف اعم از معاونت مدیر کل، فرماندار، بخشدار را در کارنامه خود دارد
 بخشدار طالقان، فرماندار طالقان، فرماندار فیروزکوه و معاون مدیر کل امور روستایی از جمله سوابق اجرایی ایشان به شمار می رود
ابوالقاسم مهری در 30 آذر سال 1399 بعد از دریافت حکم فرمانداری فیروزکوه از معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تهران گفت:باید با مدیریت مقتدرانه و برنامه های قوی مشکلات مردم را رفع کرد
ابوالقاسم مهری از فرمانداران ارزشی و مردمی استان تهران است که بعداز یک دوره فرماندار بودن در سال 92 به درخواست مردم شهرستان فیروزکوه دوباره وظيفه فرماندار شهرستان فیروزکوه را به عهده گرفت