En
تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1400
کد 9523

بازدید ازتصفیه خانه های شهرکهای صنعتی در شهرستان فیروزکوه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه ، همزمان با هفته محیط زیست از تصفیه خانه های شهرک های صنعتی فیروزکوه بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی اداره محیط زیست فیروزکوه ،همزمان با فرارسیدن هفته محیط زیست از 17 لغایت 23 خرداد ماه و براساس برنامه های پیش بینی شده  از تصفیه خانه های شهرک های صنعتی  شهرستان فیروزکوه بازدید شد.
داریوش فرخی رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه با اعلام این خبربیان کرد:این اداره براساس شعار اعلامی ازسوی اسازمان حفاظت محیط زیست ،نیم قرن حفاظت از زیست بوم های ایران ، بازنگری ، نوسازی ، بازسازی وجهت جلوگیری از هرگونه آلودگی احتمالی از وضعیت پایش و تصفیه خانه های  شهرک های صنعتی  بازدید شد 
 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 17 خرداد 1400
  • توسط محیط زیست فرمانداری فیروزکوه
  • تعداد بازدید 2