En
تاریخ : شنبه 11 آبان 1398
کد 6735

معاون فرماندار فیروزکوه سرزده از نانوایی های این شهرستان بازدید کرد

معاون برنامه ریزی و مالی اداری فرماندار فیروزکوه صبح امروز بصورت سرزده از نانوایی ها بازدید و در جریان وضعیت نانوایی های سطح شهر ازجمله چگونگی پخت نان ، ساعات پخت ، رعایت بهداشت و کیفیت آرد و نان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه، مهین خلیل ارجمندی در این بازدید  بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه پخت ، عرضه نان مناسب و بهداشت نانوایی ها از سوی دستگاه های ذی ربط تاکید کرد.
معاون برنامه ریزی فرماندار اظهار داشت :باید بصورت مستمر بر نحوه چگونگی ارائه خدمات توسط نانوایی ها در شهرستان از طرف دستگاههای ذیربط نظارت شود.
وی افزود: تحویل نان بی کیفیت به شهروندان به هیچ وجه قابل قبول نیست و متولیان امر در قبال این موضوع مسئول و پاسخگو است ولازم است همواره به این مسئله توجه شود.
وی ضمن تذکر به کلیه نانوایی ها به رعایت بهداشت و  پخت نان با کیفیت  در نانوایی ها تاکید کرد و سپس افزود: ضروری است که بازدید ها و نظارت ها در این زمینه بصورت جدی صورت گیرد و نسبت به  عرضه نان با کیفیت دقت نظر بیشتری شود.
به گفته ارجمندی در جریان این بازدید ها ، کیفیت ، کمیت ، رعایت بهداشت فردی کارگران ، نوع برخورد نانواها با شهروندان ، وزن چانه های هر قرص نان با توجه به نوع نان، بررسی شد.
در این بازدید که بیش از دو ساعت به طول انجامید ،  مدیر بازرسی فرمانداری , رئیس اداره صنعت ومعدن و تجارت شهرستان ، نماینده تعزیرات، اماکن،  کارشناس بهداشت نیز حضور داشتند.
  • نوشته شده
  • در شنبه 11 آبان 1398
  • توسط فرمانداری، حوزه برنامه ریزی فرمانداری فیروزکوه
  • تعداد بازدید 22