En
تاریخ : پنجشنبه 24 مرداد 1398
کد 6055

جلسه کمیته حفاری شهرستان فیروزکوه برگزار شد

جلسه کمیته حفاری شهرستان فیروزکوه بمنظور تامین آب شرب روستاهای دهستان پشت کوه و همچنین گازرسانی به روستاهای محمودآباد، دمی آقا، کبوتر دره، به ریاست معاون عمرانی فرمانداری و با حضور اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه، حیدرقلی قاسم زاده در این جلسه خواستار بازدید و نظارت دستگاه عضو کمیته حفاری از محل پروژه مسیر آب بمنظور اعلام نظر در خصوص حفاری در این طرح  شد و گفت: در این جلسه مقرر شد مهندسین مشاورآبرسانی  و مجریان طرح گاز رسانی نقشه های اجرایی را به دستگاه های مربوطه جهت اخذ مجوز قانونی ارائه کنند.
معاون عمرانی فرماندار افزود:همچنین مقرر شد  دستگاه های خدمات رسان در این حوزه در صورت دریافت نقشه ضمن بررسی ، نقاظ ضعف و نواقص را به دستگاه های اجرایی اعلام کنند.
وی ادامه داد: مقرر شد مجریان طرح آبرسانی و گازرسانی نسبت به اخذ مجوز از استان در حوزه زیرساختی برابر با قانون اقدام کنند.
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 24 مرداد 1398
  • توسط فرمانداری فیروزکوه روابط عمومی
  • تعداد بازدید 18