En
تاریخ : دوشنبه 17 تير 1398
کد 5620

فرماندار فیروزکوه گفت

اصلی‌ترین ماموریت ستاد بازآفرینی شهری بهبود شرایط زندگی اجتماعی شهروندان است

فرماندار فیروزکوه اصلی‌ترین ماموریت ستاد بازآفرینی شهری را بهبود شرایط زندگی اجتماعی شهروندان دانست و افزود: نخستین گام در بررسی این موضوع برخورداری از آمار و اطلاعات صحیح در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای شهر است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه، مهدی یوسفی جمارانی درخصوص فلسفه تشکیل این ستاد گفت:ستاد بازآفرینی شهرستان که ریاست آن با فرماندار و دبیری آن با شهرداری است، بافت‌های غیررسمی، تاریخی و ناکارآمد را به عنوان محل‌های هدف شناسایی کرده و با تنظیم و تعریف برنامه‌ای یکپارچه پس از تصویب در مرحله آخر به اجرا می‌رساند.
فرماندار فیروزکوه گفت: سند باز آفرینی پایدار شهری یکی از اسناد بسیار حائز اهمیت بوده که برنامه‌ریزی‌های دستگاه‌های خدمات رسان را به شکل موثری تسهیل می کند و با این سند امکان اولویت‌بندی برنامه‌های خدماتی بر اساس نیاز محلات میسر خواهد شد.
وی افزود: هدف اصلی در ستاد باز آفرینی همکاری میان بخشی و هم‌افزایی تمام دستگاه‌های مداخله‌گر در محدوده‌ها و بافت‌های نامتجانس شهری است .
وی ادامه داد:لازم است که دستگاه های عضو از ظرفیت و پتانسیل خود جهت رسیدن به اهداف ستاد استفاده کنند و در هر جلسه به صورت منظم و با تدوین برنامه‌های کارشناسی شده متناسب با اهداف و وظایف سازمان خود در جلسات حضور داشته باشند.
جمارانی اصلی‌ترین ماموریت ستاد بازآفرینی شهری را  بهبود شرایط زندگی اجتماعی  شهروندان دانست و تصریح کرد: نخستین گام در بررسی این موضوع برخورداری از آمار و اطلاعات صحیح در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای شهر است تا با احصاء مشکلات و رصد نیازها در حوزه مسایل اجتماعی، کالبدی، فرهنگی و زیرساختی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام اساسی صورت گیرد.
وی خواستار تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی باز آفرینی پایدار شهری شد و افزود: طبق اساسنامه ستاد بازآفرینی شهری جلسات هیات اجرایی با حضور اعضا می بایست هر دو هفته یکبار برگزار شود که بر همین اساس در اولین جلسه این هیات، مدیر اجرایی ستاد باز آفرینی شهری فیروزکوه  با پیشنهاد دبیر جلسه  و آرای اعضا انتخاب می شود.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 17 تير 1398
  • توسط فرمانداری فیروزکوه روابط عمومی
  • تعداد بازدید 8