En
تاریخ : شنبه 25 خرداد 1398
کد 5442

برگزاری جلسه آموزشی سلامت روان

جلسه آموزشی سلامت روان جهت بهورزان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه، جلسه آموزشی سلامت روان جهت بهورزان برگزار شد.
این آموزش جهت بهورزان و کاردان مربیان مراکز در سالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزار گردید.
در این جلسه  کارشناس سلامت روان در خصوص جزوه آموزشی اعم از انواع اختلالات روانی ، داروهای روانی و نحوه ارجاعات فوری و غیر فوری ارائه کرد.
در ادامه  مسئول سلامت روان در خصوص ارزیابی سلامت روانی ،اجتماعی ،اعتیاد طبق آمار بدست آمده از سامانه سیب و عملکرد بهورزان طی دو ماه گذشته همچنین در خصوص فرم بیماریابی نیز توضیحات کامل ارائه کرد . 

 
  • نوشته شده
  • در شنبه 25 خرداد 1398
  • توسط شبکه بهداشت و درمان فرمانداری فیروزکوه
  • تعداد بازدید 5