En
تاریخ : يکشنبه 20 خرداد 1397
کد 4294

تجلی روز جهانی قدس در مسابقه نقاشی

همزمان با گراميداشت روز جهاني قدس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان فيروزكوه با همکاری کانون پرورش فکری کودکان مسابقه نقاشي با موضوع روز قدس را جهت همدردي با كودكان مظلوم فلسطين برگزار نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فیروزکوه :در راستای گرامیداشت روز جهانی قدس و اشاعه فرهنگ همدوستی و همدردی با کودکان فلسطین و تبیین ارزش های روز جهانی قدس مسابقه نقاشي با م‍وض‍و‌ع‍‍ات‌ روز ق‍دس‌، م‍ردم‌ ف‍ل‍س‍طي‍ن‌ وب‍ي‍ت‌ ‌ال‍م‍ق‍دس‌ در رده‌ س‍ن‍‍ي‌ مختلف برگزار شد.
به همین گزارش کودکان و نوجوانان 6 الی 18 سال در این مسابقه شرکت نمودند که به 10 نفر از برندگان به رسم یاد بود هدایایی اهداء شد
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 20 خرداد 1397
  • توسط فرهنگ و ارشاد
  • تعداد بازدید 74