En
تاریخ : دوشنبه 10 ارديبهشت 1397
کد 4215

برگزاری انتخابات الکترونیک اتحادیه رستوران داران و اغذیه فروشان شهرستان فیروزکوه

انتخابات الکترونیک اتحادیه رستوران داران و اغذیه فروشان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ، معدن وتجارت فیروزکوه ، عبادی معاون اداره ضمن توضیح در خصوص چگونگی روند برگزاری انتخابات الکترونیک گفت : انتخابات الکترونیکی اتحادیه های صنفی شهرستان فیروزکوه صنف اتحادیه رستوران داران و اغذیه فروشان ، به استناد ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوطه در روز یکشنبه  مورخ 9/2/۹7 در محل اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان با حضور اعضای هیات اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان برگزارگردید .
وی در ادامه افزود : اعضای اتحادیه مذکور در محل انتخابات حاضر شده و نمایندگان خود در هیات مدیره و بازرس اتحادیه را بین 11 کاندیدا انتخاب نمودند .
وی در پایان افزود : رای گیری از ساعت 30/9 صبح آغاز و تا ساعت 14 به طول انجامید .
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 10 ارديبهشت 1397
  • توسط صنعت و معدن
  • تعداد بازدید 41