En
تاریخ : شنبه 5 اسفند 1396
کد 4092

برگزاری دوره آموزشی_ مهارتی پرورش طيور

دوره اموزشی _ مهارتی پرورش طيور در مورخ1396/12/3در مديريت جهاد کشاورزی شهرستان فيروزکوه برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومی مديريت جهاد کشاورزی شهرستان فيروزکوه دوره آموزشی _مهارتی پرورش طيور در روز پنج شنبه مورخ 1396/12/3 با حضور جناب آقای دکتر پيام حقيقی خوشخو رئيس بخش بيماريهای طيور دانشکده دامپزشکی  دانشگاه آزاد اسلامی  کرج  و تعداد 20 نفر از مرغداران شهرستان فيروزکوه  در مديريت جهاد کشاورزی فيروزکوه برگزار گرديد.  در ابتدا  آقای مهندس فرازی  مدير جهاد کشاورزی  شهرستان فيروزکوه اعلام نمودند که اين شهرستان دارای 26واحد مرغداری  فعال بوده  ،که درامر توليد مرغ گوشتی فعاليت می نمايند. و در ادامه اين دوره مطالبی  در خصوص بيماريهای مرغداريها ی گوشتی  و راهکارهای مقابله باآن ارائه و مطرح گرديد. 
  • نوشته شده
  • در شنبه 5 اسفند 1396
  • توسط جهاد کشاورزی فیروزکوه
  • تعداد بازدید 105