En

آرشیو اخبار فیروزکوه

برگزاری  جلسه هفتگی ستاد پدافند زیستی پیشگیری از ویروس کرونا در فیروزکوه

برگزاری جلسه هفتگی ستاد پدافند زیستی پیشگیری از ویروس کرونا در فیروزکوه

(8)

جلسه هفتگی ستاد پدافند زیستی پیشگیری از ویروس کرونا در فیروزکوه به ریاست کریمی،معاون سیاسی،امنیتی فرماندار فیروزکوه برگزار شد.

پنجشنبه 13 آبان 1400
رد شایعه اجرای طرح اقدام ملی مسکن در فیروزکوه

رد شایعه اجرای طرح اقدام ملی مسکن در فیروزکوه

(3)

حسین کیانی مدیر بنیاد مسکن فیروزکوه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص شایعه اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان فیروزکوه سخن گفت.

پنجشنبه 13 آبان 1400
برگزاری جلسه هماهنگی گرامیداشت روز ۱۳ آبان در فیروزکوه

برگزاری جلسه هماهنگی گرامیداشت روز ۱۳ آبان در فیروزکوه

(11)

جلسه هماهنگی گرامیداشت روز ۱۳ آبان در فیروزکوه با حضور معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی فرماندار برگزار شد.

پنجشنبه 13 آبان 1400
بررسی مسائل و مشکلات روستای لزور با حضور فرماندار فیروزکوه

بررسی مسائل و مشکلات روستای لزور با حضور فرماندار فیروزکوه

(11)

مسائل و مشکلات روستای لزور با حضور فرماندار فیروزکوه و نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

يکشنبه 9 آبان 1400
بررسی مسائل و مشکلات روستای اهنز با حضور فرماندار فیروزکوه

بررسی مسائل و مشکلات روستای اهنز با حضور فرماندار فیروزکوه

(7)

مسائل و مشکلات روستای اهنز با حضور فرماندار فیروزکوه و نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

يکشنبه 9 آبان 1400
بررسی مسائل و مشکلات روستای شادمهن با حضور فرماندار فیروزکوه

بررسی مسائل و مشکلات روستای شادمهن با حضور فرماندار فیروزکوه

(8)

مسائل و مشکلات روستای شادمهن با حضور فرماندار فیروزکوه و نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

يکشنبه 9 آبان 1400
بررسی مسائل و مشکلات روستای وشتان با حضور فرماندار فیروزکوه

بررسی مسائل و مشکلات روستای وشتان با حضور فرماندار فیروزکوه

(8)

مسائل و مشکلات روستای وشتان با حضور فرماندار فیروزکوه و نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

يکشنبه 9 آبان 1400
بررسی مسائل و مشکلات روستای دریابک با حضور فرماندار فیروزکوه

بررسی مسائل و مشکلات روستای دریابک با حضور فرماندار فیروزکوه

(8)

مسائل و مشکلات روستای دریابک با حضور فرماندار فیروزکوه و نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

يکشنبه 9 آبان 1400
بررسی مسائل و مشکلات روستای طهنه با حضور فرماندار فیروزکوه

بررسی مسائل و مشکلات روستای طهنه با حضور فرماندار فیروزکوه

(7)

مسائل و مشکلات روستای طهنه با حضور فرماندار فیروزکوه و نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

يکشنبه 9 آبان 1400
بررسی مسائل و مشکلات روستای ورسخواران با حضور فرماندار فیروزکوه

بررسی مسائل و مشکلات روستای ورسخواران با حضور فرماندار فیروزکوه

(8)

مسائل و مشکلات روستای ورسخواران با حضور فرماندار فیروزکوه و نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

يکشنبه 9 آبان 1400