En

شرح وظایف حوزه امور عمرانی

«شرح وظایف حوزه امور عمرانی»

شرح وظایف دفتر فنی : 
1- تشخیص نیازمندیهای عمرانی شهرستان در چهارچوب مسئولیت های وزارت کشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها .
2- بررسی و مطالعه و همکاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان . 
3- هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر کارهای شهرداری . 
4- مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تأمین اعتبار .
5- تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها . 
6- همکاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها . 
7- کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و .... .
8- گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تأخیر در اجرای پروژه ها .
9- بازدیــد به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات . 
10- نظارت و مراقبت در امور مربوط به توزیع معادن شن و ماسه . 
11- نظارت بر پیگیری لازم در زمینه تأمین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر .
12- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده .
13-پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر . 
14- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پیگیری امرو مربوط به خسارت .
15- تشکیل جلسه کمیته برفروبی و پیگیری مصوبات .
16- بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداریها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد .
17- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق . 
18- تشکیل جلسات و کمیسیون های و کارگروه های مسکن ، امور زیربنایی ، فضای سبز ، سوخت ، ماده 99 ، ترافیک .
19- تشکیل جلسات ویژه ستاد ساماندهی ساخت و ساز غیرمجاز .
20- پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور .

                                   

شرح وظایف امور روستایی  و شوراها :

1- پیگیری در خصوص تأسیس دهیاری در روستاهای فاقد دهیاری با توجه به شرایط تأسیس دهیاریهای خودکفا .
2- پیگیری و نظارت مستمر بر عملکرد دهیاران ، به صورت بازدید دوره ای توسط گروه کارشناسی تشکیل شده و شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد دهیاریها و ارسال موارد به استان . 
3- بررسی مسائل و مشکلات مربوط به شوراها و دهیاران شهرستان و بررسی مصوبات جلسات برگزار شده دهیاران ( با برنامه ریزی مدون جهت برگزاری جلسه با دهیاران هر روستا با هماهنگی بخشداریها و شناسایی مسائل و مشکلات روستا . 
4- هماهنگی جهت بازدید مسئولان شهرستان از دهیاریها . 
5- پیگیری در جهت ارتقاء سطح آگاهی دهیاران ( از طریق برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف ویژه دهیاران نظیر : آشنایی با قوانین و مقررات مالی دهیاریها ، قوانین و مقررات ساخت و ساز و پروانه ساختمانی در روستاها ، برنامه ریزی روستایی ، بودجه نویسی ، تسهیلگری دهیاران ، حفاظت اراضی و قوانین و مقررات مربوط به طرح هادی روستایی ، آشنایی با اصول و مقررات طراحی ساختمان و نظام مهندسی ساختمان حفاظت اراضی و قوانین و مقررات مربوطه ، منابع درآمد دهیاریها ، مواد زائد و مدیریت آن در روستاها ، وضع و  وصول عوارض در روستا .  
6- برگزاری همایش ویژه دهیاران و شوراهای اسلامی هر سه ماه یکبار .
7- پیگیری در خصوص تأمین اعتبار  جهت تکمیل مابقی ساختمان دهیاریها و سایر پروژه های عمرانی روستا . 
8- پیگیری در خصوص نصب و پوشش آنتن دهی BTS در روستاهای فاقد پوشش ارتباط سیار . 
9- پیگیری در خصوص ایجاد خدمات پست بانک ICDL در کلیه روستاهای شهرستان . 
10- پیگیری در خصوص انتقال دامداری به خارج از بافت روستا . 
11- پیگیری در خصوص جذب اعتبارات جهت بازسازی و ساماندهی گلزار شهدای شهر و روستا . 
12- برگزاری جلسات کارگروه بازسازی و ساماندهی گلزار شهدای شهرستان و پیگیری در خصوص اجرای مصوبات تا حصول نتیجه . 
13- جلسات کارگروه مدیریت پسماند شهرستان و پیگیری در خصوص اجرای مصوبات جلسه تا حصول نتیجه . 
14- پیگیری تأمین خودرو حمل زباله ، آتش نشانی و ماشین آلات عمرانی برای دهیاران فاقد خودرو . 
15- پیگیری و بررسی بودجه پیشنهادی دهیاران و ارسال اصلاحیه بودجه به استان .
16- پیگیری موارد مربوط به بیمه اجتماعی روستایی و عشایر دهیاریها  . 
17- همکاری در حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.
18- همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
19- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط.
20- همکاری با مسئولین ذیربط در جهت حفظ ،نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
21- اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تائید کمیته برنامه ریزی شهرستان.
22- پیگیری اجرای کد پستی اماکن روستایی در سطح کلیه روستاها .
23 - پیگیری و معرفی افراد واجد الشرایط و متقاضی جهت دریافت  ماشین ون .
24 – پیگیری در خصوص فعالیت تیم های ورزشی و بسط و توسعه فرآیند ورزش در روستاها که اهم آن در گزارش برگزاری جشنواره هالی روستایی و تشکیل تیم های ورزش دهیاریها می باشد . 
25 – برگزاری جلسات تعامل بین اعضاء شورا و دهیاران . 
26 – هماهنگی بانیروی انتظامی و نظامی در خصوص تأمین امنیت در روستاها و همچنین بسط و گشترش حوزه فعالیت پاسگاه ها 
27 – پیگیری در خصوص فعالیت کانون فرهنگی و هنری مساجد روستاها . 
28 – پیگیری در خصوص نصب و تجهیز ادوات و خدمات آتش نشانی حداقل در مراکز استانها . 
29 – پیگیری در خصوصو ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت شوراها و دهیاران و همانگی های لازم مربوط به حوزه مربوطه 
30 -  هماهنگی های لازم به منظور حضور دهی مناسب شوراها و دهیاران در جلسات استان در همایش های استانی و غیره .

شرح وظایف کارگروه های روستایی و شوراها : 
نظارت بر کمیته بررسی انطباق شوراهای اسلامی روستایی .
کارگروه مالی :
 اعتبارات – نظارت بر بودجه – حسابرسی – تأمین و تخصیص 
کارگروه برنامه ریزی : 
- عوارض     – صدور مجوز دهیاریها     – ساخت و ساز         – استعلام حقوقی ومالی 
– جلسات ماده 99 فرمانداریها         – مشکلات و مسائل  مربوط به پرسنلی ، شوراها و دهیاریها 
– مصوبات شوراها –         اختلافات شورایی        
کارگروه عمران  : 
- تصویب طرح های هادی روستاها         - تعیین پروژه های عمرانی روستاها         
- نظارت بر پروژه های عمرانی روستاها    - نظارت بر پروانه های ساختمانی صادره روستاها 
- نظارت بر ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها        - امور زیربنایی روستاها
کارگروه  ماشین آلات    : 
- شناسایی و تأمین خودروی مورد نیاز روستاها و دهیاریها .
کارگروه امور فرهنگی   : 
- کلیه امورات مربوط به تکایا ، هیئت های مذهبی ، مساجد ، کانونهای فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعات
کارگروه  آموزشی   : 
- نظارت بر دوره های آموزشی برگزار شده در بخشداریها ویژه شوراها و دهیاران .
- برگزاری دوره های آموزشی ویژه شوراها و دهیاران .
- هماهنگی با استان جهت حضور شوراها و دهیاران در دوره های آموزشی تدارک دیده .
کارگروه فضای سبز و بوستانهای شهری و روستایی
کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری
ستاد تسهیلات و خدمات سفر
کمیسیون ماده 99
کمیسیون ماده 13
کمیته پسماند 
کار گروه گلزار شهدا
اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ها از دستگاه های اجرائی شهرستان جهت ثبت در سامانه نظارتی و ارائه گزارش ماهانه