En
تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1397
کد 4269

انتخابات الکترونیک اتحادیه صنف مشاورین املاک ، اتومبیل ، موسسات اتومبیل کرایه شهرستان فیروزکوه برگزارشد

کیانی رئیس اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان فیروزکوه از برگزاری انتخابات اتحادیه صنف مشاورین املاک ، اتومبیل ، موسسات اتومبیل کرایه به صورت الکترونیکی خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ، معدن وتجارت فیروزکوه، کیانی درخصوص برگزاری این انتخابات گفت : انتخابات الکترونیکی اتحادیه های صنفی شهرستان فیروزکوه صنف مشاورین املاک ، اتومبیل ، موسسات اتومبیل کرایه ، به استناد ماده 22  قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوطه در روزچهارشنبه مورخ 2/3/۹7 با حضور اعضای هیات اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان برگزارگردید .
کیانی گفت : اعضای اتحادیه مذکور بر سر صندوق های الکترونیکی رای حاضر شده و نمایندگان خود در هیات مدیره و بازرس اتحادیه را انتخاب نمودند.
وی افزود : درانتخابات مذکور5 نفر بعنوان اعضای هیات مدیره و 1 نفر بعنوان بازرس اتحادیه تعیین گردیدند.
ایشان تصریح کرد : رای گیری از ساعت 30/9 صبح آغاز و تا ساعت 14 به طول انجامید .
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 3 خرداد 1397
  • توسط صنعت و معدن
  • تعداد بازدید 42