En
تاریخ : چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397
کد 4200

بازدید مهندس اکبری شریف معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

بازدید مهندس اکبری شریف معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فيروزکوه مهندس اکبری شریف معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از طرح دامداری روستای لزور و سایر دامداریها و طرحهای متقاضی استفاده از بهبود ژنتیکی دام سبک درروز چهارشنبه مورخ 97/2/5 بازدید بعمل آوردند و دراین بازدیدها مهندس شریف عنوان داشتند شهرستان فیروزکوه با توجه به مراکز اصلاح نژاد دام موجود  ، و اینکه  این شهرستان قطب اصلاح نژاد دام کشور می باشد از پتانسیل بالایی در خصوص اصلاح نژاد و بهبود ژنتیکی گله ها برخوردار می باشد.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397
  • توسط جهاد کشاورزی فیروزکوه
  • تعداد بازدید 54